Disclaimer - Rommelse Transport

Ga naar de inhoud

Disclaimer voor www.rommelsetransport.nl ( Website Rommelse)

Rommelse Transport VOF (Kamer van Koophandel: 67700683), hierna te noemen Rommelse, verleent u hierbij toegang tot www.rommelsetransport.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Rommelse behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Rommelse spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zondervoorafgaande mededeling van Rommelse.

In het bijzonder zijn alle (eventuele) prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rommelse nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rommelse. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rommelse, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

+31-(0)162 -319009
+31-(0)6- 41429760


"Ut is ammel gin Rommeltje"
© 2018 - Rommelse Transport. Alle rechten voorbehouden.
Hosting & Webdesign Conective.
info@rommelsetransport.nl
Terug naar de inhoud