Wat wij kunnen - Rommelse Transport

Ga naar de inhoud
ADR ( Gevaarlijke stoffen)

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland) op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968. 39 landen zijn toegetreden tot het verdrag, waaronder België en Nederland. De afkorting “ADR” wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (om de twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis; zo spreekt men van het ADR 2001, ADR 2003, ADR 2005… Vanaf 1 januari 2011 treedt een nieuwe set wijzigingen in werking.

Stukgoederenvervoer

Stukgoed zijn goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk worden opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoederen. Stukgoederen worden vervoerd in kisten, kratten, vaten of balen. Auto’s en moter onderdelen , kranen alle goederen die verladen kunnen worden in containers . Ook fruit is een voorbeeld. Dit gaat in grote koelschepen naar een ander gebied. Tegenwoordig wordt fruit ook vaak per container vervoerd; er zijn goede koelcontainers ontwikkeld zodat het fruit niet bederft.

LZV ( Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie )

Lzv-vervoer
Een Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV), ook wel Ecocombi, is een vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 lang is en (in Nederland) maximaal 50 ton zwaar mag zijn. Omdat het brandstofverbruik nauwelijks stijgt, wordt bij het transporteren van goederen per LZV 4 tot 30% brandstof bespaard. Er bestaan zeven mogelijke LZV-varianten (zie afbeelding). De varianten F en G komen nauwelijks voor.

Aan het gebruik van een LZV zijn veel beperkingen opgelegd. Zo mag een LZV, buiten de autosnelweg, alleen op een vooraf vastgestelde route rijden en mag er niet gereden worden bij mist en extreme weersomstandigheden. LZV’s mogen ook geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 40 km/h rijden en woonerven en ‘zone 30’-gebieden zijn ook taboe. De LZV is vooral bedoeld om van en naar industriegebieden te rijden. Voor LZV’s geldt een algeheel inhaalverbod en de chauffeur heeft een extra rijopleiding nodig. Bovendien is de deelnemer verplicht ongevallen, overtredingen of misdrijven, waarbij de LZV is betrokken en eventueel opgemaakte processen-verbaal te melden.

De vrachtwagencombinaties moeten onder meer:

• voorzien zijn van een spiegeluitrusting conform de nieuwste Europese bepalingen;
• beschikken over geavanceerde remsystemen;
• beschikken over een aslastmeetsysteem;
• voorzien zijn van een bord op de achterzijde met daarop de tekst Extra Lang.

+31-(0)162 -319009
+31-(0)6- 41429760

info@rommelsetransport.nl
Gladioolstraat 6
5102 ZM Dongen
Nederland
"Ut is ammel gin Rommeltje"
© 2018 - Rommelse Transport. Alle rechten voorbehouden.
Hosting & Webdesign Conective.
Terug naar de inhoud